Evička a Láďa // Brno

Sonka + Petr // Letohrad

Barbora a Dušan // Brno

Janka + Tomáš // Bratislava

Januš a Majuš // Banská Štiavnica

Barbara + Ján // Stará Ľubovňa

Silvie + Zdeněk // Brno

Veronika a Petr // Letovice

Aneta a Ondřej // Brno

Michal a Zuzka // Vysoké Tatry

Zanka a Osko // Vršatec, Biele Karpaty

Láska s bříškem // Love with belly

Duhové snění // Rainbow dreaming